4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận

Vũ Đoàn Thiên
21:19 - 17/04/2023

Câu 7:Mạng điện trong nhà cấu tạo gồm những phần tư:
-Công tơ điện .
-Dây dẫn điện .
-Các thiết bị điện :đóng cắt và bảo vệ lấy điện.
-Đồ dùng điện.