Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng - SBT KHTN 6

  • 1201 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đánh dấu x vào những ô đúng hoặc sai ứng với các nội dung sau:

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

Xem đáp án

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

a

Một số quá trình biến đổi trong tự nhiên không nhất thiết phải cần đến năng lượng.

 

x

b.

Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

x

 

c

Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

x

 

d

Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.

x

 

Giải thích:

- Quá trình biến đổi trong tự nhiên đều phải cần đến năng lượng.

=> Một số quá trình biến đổi trong tự nhiên không nhất thiết phải cần đến năng lượng là phát biểu sai.

- Năng lượng có đơn vị là jun (J).

=> Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J) là phát biểu đúng.

- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác thông qua tác dụng lực, truyền nhiệt => Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực là phát biểu đúng.

- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác thông qua tác dụng lực và năng lượng truyền cho vật càng lớn thì lực tác dụng lên vật càng mạnh => Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao là phát biểu đúng.


Câu 2:

Hãy đề xuất một ví dụ hoặc một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Xem đáp án

Ví dụ chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

- Gió làm thuyền trôi trên mặt nước: năng lượng gió truyền cho cánh buồm động năng làm thuyền trôi trên mặt nước. 

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

- Dòng điện từ dây dẫn điện làm cho quạt điện chạy: năng lượng điện của dây điện truyền sang cánh quạt chuyển hóa thành cơ năng làm cho cánh quạt chuyển động.

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng


Câu 3:

Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau:

a) Hãy nghĩ về các hoạt động của em trong ngày hôm nay phải cần đến năng lượng. Sắp xếp các hoạt động đó theo mức sử dụng năng lượng từ ít nhất đến nhiều nhất.

b) Hãy nghĩ về các cách khác nhau mà em đã sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay. Đối với mỗi tình huống, xác định nguồn năng lượng đã gây ra sự di chuyển đó.

Xem đáp án

a) - Các hoạt động của em trong ngày hôm nay phải cần đến năng lượng:

+ Đạp xe,

+ Tập thể dục,

+ Ngồi học bài.

- Sắp xếp các hoạt động đó theo mức sử dụng năng lượng từ ít nhất đến nhiều nhất:

Năng lượng ngồi học bài ít hơn năng lượng cần để đạp xe ít hơn năng lượng cần để tập thể dục.

b) Các cách khác nhau mà em đã sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay và nguồn năng lượng đã gây ra sự di chuyển đó:

+ Em đi bộ sang hàng xóm chơi => nguồn năng lượng gây ra sự di chuyển đó là năng lượng dự trữ từ thức ăn mà cơ thể hấp thụ.

+ Mẹ em đèo em tới trường bằng xe máy => nguồn năng lượng gây ra sự di chuyển đó là năng lượng từ nhiên liệu bị đốt cháy trong động cơ xe máy.


Câu 4:

Một học sinh lớp 6 cần trung bình 2000 kcal mỗi ngày. Tính theo đơn vị jun (J) thì năng lượng này bằng bao nhiêu? Biết 1 cal 4,2 J và 1 kcal = 1000 cal.

Xem đáp án

Năng lượng một học sinh lớp 6 cần mỗi ngày theo đơn vị jun là:

2 000 kcal = 2 000 000 cal

= 2 000 000 . 4,2 = 8 400 000 (J)


Câu 5:

Bảng năng lượng trung bình cần cho các hoạt động hằng ngày:

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

a) Tại sao trong lúc ngồi yên cơ thể vẫn cần năng lượng?

b) Để chơi bóng đá trong một hiệp 45 phút, cầu thủ cần một năng lượng bao nhiêu?

c) Em hãy lí giải tại sao bơi lội lại tốn nhiều năng lượng hơn đá bóng?

d) Theo em, trong lúc ngủ, cơ thể chúng ta có tiêu thụ năng lượng không?

Xem đáp án

a) Trong lúc ngồi yên cơ thể vẫn cần năng lượng vì khi đó cơ thể vẫn hoạt động (hít, thở…) và trao đổi chất (tỏa nhiệt,…).

b) Để chơi bóng đá trong một hiệp 45 phút, cầu thủ cần một năng lượng là:

60 . 45 = 2 700 (kJ)

c) Bơi lội lại tốn nhiều năng lượng hơn đá bóng vì:

- Bơi lội dùng cả hai tay và hai chân cùng lúc còn bóng đá chỉ dùng chân hoặc tay.

- Bơi trong nước lạnh, cơ thể tốn nhiều nhiệt năng hơn khi ở ngoài không khí.

d) Theo em, trong lúc ngủ, cơ thể chúng ta có tiêu thụ năng lượng vì khi ngủ cơ thể chúng ta vẫn hoạt động (hít, thở, duy trì thân nhiệt…).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Trần Lê Na

Bình luận


Bình luận

_yoonmin teakook
21:03 - 03/04/2022

1-s 2-đ 3-đ 4-đ

_yoonmin teakook
21:03 - 03/04/2022

1-s 2-đ 3-đ 4-đ

_yoonmin teakook
21:04 - 03/04/2022

- Năng lượng này bằng 8 400 000J.

_yoonmin teakook
21:04 - 03/04/2022

a) Lúc ngồi, cơ thể vẫn hoạt động và trao đổi chất : hít, thở, toả nhiệt,...

b) 45 x 60 = 2 700 kJ.

c) Khi bơi lội ta dùng cả hai tay, trong khi đá bóng, ta dùng chân. Mặt khác, khi bơi lội, môi trường nước lạnh hơn nên cơ thể tốn nhiều nhiệt năng hơn.

d) Có, cơ thể vẫn hoạt động: hít thở, duy trì thân nhiệt,...

_yoonmin teakook
21:05 - 03/04/2022

Học sinh xách cặp từ tầng 1 lên tầng 3 có độ cao là:

h = 2 . 3,5 = 7 m

Vì vật nặng 1 N lên độ cao 1 m cần năng lượng

1 J = 1 N.1 m

=> 100 N lên độ cao 7 m cần năng lượng

100 N . 7 m = 700 J

Năng lượng cần để nâng cặp 100 N từ tầng 1 lên tầng 3 là 700 J