Giải SGK Địa Lý 8 Cánh diều Bài 3: Thực hành: Tìm hiểu và ảnh hưởng của địa hình với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế có đáp án