Bài 22: Phân loại thế giới sống

  • 5857 lượt xem

  • 12 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nghiep Nguyen
19:28 - 28/02/2023

Chúng ta cần dựa vào đặt điểm chung của các sinh vật để phân loại chúng vào các nhóm phân loại