Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

  • 7712 lượt xem

  • 15 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Lộc Lê Nguyên (Bo)
14:31 - 01/01/2023

Các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống bằng cách phân chia sinh giới ra thành hệ thống phân loại các giới và các đơn vị các theo trình tự từ nhỏ đến lớn là:

Loài → Chi → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới