Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

  • 2982 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi vào một cửa hàng sách, em sẽ dễ dàng tìm được cuốn sách mình cần tìm vì sách trong cửa hàng đã được sắp xếp thành từng nhóm khác nhau. Vậy để có thể dễ dàng tìm ra một loài sinh vật trong vô số các loài sinh vật trong tự nhiên, các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào?

Xem đáp án

Các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống bằng cách phân chia sinh giới ra thành hệ thống phân loại các giới và các đơn vị các theo trình tự từ nhỏ đến lớn là:

Loài → Chi → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới


Câu 2:

Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng.

Xem đáp án

Các nhóm phân loại:

- Sách giáo khoa: gồm sách giáo khoa các môn

- Sách bài tập: gồm sách bài tập các môn

- Vở bài tập: gồm vở bài tập các môn

- Vở ghi: gồm vở ghi chép các môn

- Bút: gồm các loại bút khác nhau (bút bi, bút chì, bút máy, bút xóa, bút dạ…)


Câu 3:

Việc phân loại đó giúp gì cho em?

Xem đáp án

Việc phân loại giúp em tìm kiếm được đồ vật muốn dùng một cách nhanh nhất


Câu 4:

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào

Xem đáp án

Sinh vật được chia thành hệ thồng năm giới gồm:

- Giới Khởi sinh

- Giới Nguyên sinh

- Giới Nấm

- Giới Thực vật

- Giới Động vật


Câu 5:

Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật. Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp. Nêu lí do vì sao sắp xếp như vậy.

Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Xem đáp án

- Cách sắp xếp: 

+ Giới Nấm: hình B

+ Giới Thực vật: hình A, hình C

+ Giới Động vật: hình D, hình E, hình G

- Sắp xếp như vậy vì:

+ Hình A và C là các sinh vật tự dưỡng có khả năng quang hợp và không có khả năng di chuyển

+ Hình B là sinh vật sống dị dưỡng hoại sinh và không có khả năng di chuyển


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận