Giải VBT Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức Bài 1: Hải Thượng Lãn Ông

  • 193 lượt xem

  • 8 câu hỏi


Câu 6:

Viết: Viết tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc

Bài 1 (trang 7 VBT Tiếng Việt 4 KNTT – Tập 2): Đọc đoạn văn ở bài tập 1 (SHS Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10 – 11) và thực hiện yêu cầu.

a. Tìm phần mở đầu, triển khai và kết thúc của đoạn văn.

Mở đầu

Câu số:

Triển khai

Câu số:

Kết thúc

Câu số:

b. Nối nội dung tương ứng với từng phần của đoạn văn.

Phần

 

Nội dung

Mở đầu

Khẳng định tình cảm bền chặt với người bạn thân.

Triển khai

Cho biết người bạn thân là ai.

Kết thúc

Nêu những kỉ niệm gắn bó, thân thiết với bạn và tình cảm dành cho bạn.

c. Tìm trong phần triển khai nội dung:

– Câu nêu kỉ niệm về người bạn:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

– Từ ngữ trực tiếp biểu đạt tình cảm, cảm xúc:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

– Suy nghĩ, việc làm thể hiện tình cảm, cảm xúc dành cho bạn:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận