Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

  • 487 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Đường ngắm cơ bản được gióng vào điểm đã được xác định với điều kiện mặt súng thăng bằng được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các yếu tố để người bắn bắn trúng mục tiêu?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đường ngắm cơ bản sai lệch thực chất là sự sai lệch về

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận