Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

  • 507 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi ném lựu đạn thật, người ném phải căn cứ vào yếu tố nào để xác định tư thế, động tác ném?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Khi ném lựu đạn xong, người ném phải làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nếu trong kho chứa có nhiều vũ khí hoặc  vật chất khác thì lựu đạn cần được cất giữ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong quá trình vận chuyển, giữ gìn lựu đạn cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Khi sử dụng lựu đạn, cần lưu ý điều gì với chốt an toàn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận