Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 7: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

  • 339 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng mục đích cầm máu tạm thời?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên tắc khi cầm máu tạm thời?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Hiện tượng chảy máu mao mạch có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Hiện tượng chảy máu tĩnh mạch vừa và nhỏ có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Hiện tượng chảy máu động mạch có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận