Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

  • 434 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngày 25/12/2000, Việt Nam và Trung Quốc đã kí kết hiệp định nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Biên giới quốc gia trên đất liền là

Xem đáp án

 

Đáp án: A


Câu 3:

Đường biên giới nào được xác định bằng mặt thẳng đứng đi qua đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển xuống lòng đất, độ sâu tới tâm Trái Đất?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trên đất liền, Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với các quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận