Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 1: Đội ngũ đơn vị

  • 283 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Câu 4. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Câu 5. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận