pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1)

  • 4803 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền tác giả.


Câu 2:

Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giả; Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền sáng tạo của công dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận