Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2)

  • 4814 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân ?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Ưu tiên chọn trường đại học cho mọi người không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công dân.


Câu 3:

Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền được phát triển.


Câu 4:

Việc công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp cvới năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của

Xem đáp án

Đap án A

Lời giải: Việc công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp cvới năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 5:

Khẳng định nào dưới đây đúng về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Công dân có quyền học không hạn chế thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển là khẳng định đúng về quyền học tập của công dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận