Soạn văn 12 CTST Nói và nghe Tranh luận về vấn đề có ý kiến trái ngược có đáp án

  • 42 lượt xem

  • 1 câu hỏi


Câu 1:

Lớp bạn tổ chức tranh luận về vấn đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay năng lực, hứng thú của cá nhân.

Hãy chuẩn bị ý kiến để tham gia cuộc tranh luận đó.

Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận

- Mục đích tranh luận là gì? Đối tượng tranh luận là những ai?

- Thu thập thông tin liên quan đến nội dung tranh luận từ các trang báo, tạp chí, các sách, các chương trình tư vấn nghề nghiệp,…

- Phác thảo một số ý kiến để trình bày trong cuộc thảo luận theo gợi ý sau:

Lớp bạn tổ chức tranh luận về vấn đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay năng lực, hứng thú của cá nhân. (ảnh 1)

Bước 2: Tiến hành tranh luận

- Khi trình bày ý kiến của mình, bạn cần:

+ Trình bày ngắn gọn, dựa trên dàn ý đã phác thảo.

+ Nêu lí lẽ, bằng chứng (từ thực tế cuộc sống và từ sách vở) để tăng sức thuyết phục cho ý kiến.

+ Trình bày giải pháp có tính khả thi cho vấn đề tranh luận.

+ Tương tác với người nghe (bằng cách nhìn vào mắt họ, nêu câu hỏi),…

+ Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (động tác hình thể, ngữ điệu lời nói,…)

- Khi tranh luận, bạn cần:

+ Tuân thủ quy tắc lượt lời, không cướp lời

+ Tôn trọng ý kiến khác với quan niệm của mình

+ Nêu câu hỏi về những vấn đề bản thân chưa hiểu rõ

+ Tập trung thảo luận, tranh luận về các ý kiến, không công kích cá nhân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận