Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

  • 1270 lượt xem

  • 11 câu hỏi0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đỗ Mai Phương
21:06 - 14/11/2021

câu 1 thêm chủ ngữ "tôi "
- "bắn bi"
"lẽ "sang "lẻ", "đỗi" sang "đổi"