Trắc nghiệm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa) có đáp án

  • 521 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngũ hổ tướng của Lưu Bị gồm những ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Tình thế của Lưu Bị được kể lại trong đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng có thể tóm tắt như thế nào cho gãy gọn và chuẩn xác nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Trong đoạn trích, hai lần Tào Tháo làm cho Lưu Bị giật mình. Đó là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận