Thực hành chính tả: Bàn tay cô giáo

  • 366 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào chỗ trống :

Chiến ...anh.

Xem đáp án

Vậy từ hoàn chỉnh là: Chiến tranh.


Câu 4:

Con điền chuyền hay truyền vào những  chỗ trống sau :

a.Quả bóng liên tục được ... qua chân các cầu thủ.

b. Trên ... hình đang chiếu bộ phim Tây du kí.

c. Mấy hôm nay, đài phát thanh của xã liên tục ... tin về dịch sốt xuất huyết để mọi người đề phòng.

d. Minh .. cuốn truyện cho bạn trong giờ học.

Xem đáp án

Vậy các câu hoàn chỉnh là:

a.Quả bóng liên tục được chuyền qua chân các cầu thủ.

b. Trên truyền hình đang chiếu bộ phim Tây du kí.

c. Mấy hôm nay, đài phát thanh của xã liên tục truyền tin về dịch sốt xuất huyết để mọi người đề phòng.

d. Minh chuyền cuốn truyện cho bạn trong giờ học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận