Thực hành chính tả: Chiếc áo len

  • 1274 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy điền ch hay tr vào chỗ trống sau :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

 

Cô gà mái mơ đang ấp trứng.


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

Bài thơ hoàn chỉnh ;

        Mây trời đổ xuống cơn mưa

Mẹ cò đi chợ qua đồng ướt mưa

        Cò con chờ đợi bên bờ

Một mình chân đứng, chân co thật buồn.


Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

Hạt đỗ nảy lên những mầm xanh non.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận