Thực hành chính tả: Chơi chuyền

  • 1571 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi điền sẽ là: Mọi người  nức rủ nhau đi xem hội.


Câu 2:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Mặt trời ... dần xuống dãy núi trước mặt.

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi điền là: Mặt trời lặn dần xuống dãy núi trước mặt.


Câu 3:

Con hãy điền l hoặc n vào những chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh sau khi điền là:

Tiếng chim giục nắng bình minh

Cánh buồm căng ngực lướt nhanh giữa vời

Tiếng chim hót với đất trời

Giục em đến lớp cho đời nở hoa.


Câu 4:

Con hãy điền lấp hoặc nấp vào những chỗ trống sau 

Xem đáp án

Các từ cần điền tương ứng với các câu là:

a. Nụ hoa lấp ló dưới tán cây.

b. Lan nấp sau cánh cửa để Minh đi tìm.

c. Lấp đất cho đầy chiếc hố.


Câu 5:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống vào chỗ trống sau :

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn .... úa gọi cha ồi ồi

Xem đáp án

Chữ cần điền vào ô trống là:

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận