Thực hành chính tả: Người mẹ

  • 1430 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy nối 2 cột để thành câu hoàn chỉnh :

Xem đáp án

Sau khi nối hai côt, chúng ta có các câu như sau :


Câu 4:

Con hãy điền d, gi hoặc r thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

    Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

    Suốt tám giờ chân than mặt bụi

    Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn.


Câu 5:

Con hãy điền d, gi hoặc r thích hợp vào chỗ trống :

Sắc rất mê sách. NHững món tiền cậu ...

... ành dụm được đều đi vào cửa hàng bán sách. Bố cậu mua cho cậu một cái ...á nhiều tầng bằng gỗ thông, có ... èm xanh

Xem đáp án

Sắc rất mê sách. Những món tiền cậu dành dụm được đều đi vào cửa hàng bán sách. Bố cậu mua cho cậu một cái giá nhiều tầng bằng gỗ thông, có rèm xanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận