Thực hành chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học

  • 951 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

Xem đáp án

Từ thích hợp là : Bác nông dân gieo hạt đỗ.


Câu 3:

Con hãy điền eo hay oeo vào chỗ trống :

Xem đáp án

Từ thích hợp :

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.


Câu 4:

Con hãy điền xe hoặc se vào chỗ trống thích hợp : 

Xem đáp án

Từ thích hợp là :

a. Thời tiết se lạnh

 

b. Xe cộ đi lại đông đúc.


Câu 5:

Con hãy điền s hoặc x vào đoạn thơ sau :

Xem đáp án

Hoàn chỉnh bài thơ như sau :

 

Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao.   


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận