Thực hành chính tả: Ông ngoại

  • 993 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

loay hoay : nói hay làm việc gì một cách khó khăn.

Vậy đáp án đúng là:

Minh loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được bài tập cô giao.


Câu 2:

Con hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

hí hoáy : dáng vẻ chăm chú làm việc gì luôn tay


Câu 3:

Con điền vần ân hay âng vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án

a. Gọi dạ bảo vâng.

b. Họ hàng thân thiết.

c. Chị ngã em nâng.


Câu 4:

Con điền r, d hay gi vào những chỗ trống sau :

Mưa rồi, trời mưa to quá! ... ó ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường. ... ữa cảnh ấy, trên cây sấu ... à kia có hai con chim. Con chim bé ... un rẩy kêu:

- chíp! chíp!

Chim lớn ... ỗ dành:

- Ti ri... tri ri...

Xem đáp án

Mưa rồi, trời mưa to quá ! Gió ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường. Gió lay cây rồi giật ra từng nắm lá tung lên trời.

    Giữa cảnh ấy, trên cây sấu già kia có hai con chim. Con chim bé run rẩy kêu :

- Chíp ! Chíp !

    Chim lớn dỗ dành :

- Ti ri… Ti ri…


Câu 5:

Con hãy điền r, d hay gi vào những chỗ trống sau :

Mấy hôm nay trời ... ét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh ... á. Trong bếp, bác mèo mướp vâ nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim ... im đôi mắt, luôn miệng  gừ gừ kêu:" Eo ôi! Rét ! Rét".

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là:

 

    Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu : “Eo ôi ! Rét ! Rét!”


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận