Thực hành chính tả: Quà của đồng đội

  • 1318 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền s  hoặc x vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Sắc cờ màu đỏ chói

Trên cột thép hiên ngang

Lấp lánh ngôi sao vàng

 

Giữa trời xanh phấp phới.


Câu 2:

Con hãy điền sung hoặc xung vào chỗ trống thích hợp:

Con hãy điền sung hoặc xung vào chỗ trống thích hợp: (ảnh 1)

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. xung đột

b. cây sung

c. sung sướng


Câu 3:

Con hãy điền s  hoặc x vào chỗ trống thích hợp:

Con gì uốn lượn quanh quanh

Hàng tre rủ bóng, mây ...anh ...oi mình

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

                                       Con gì uốn lượn quanh quanh     

Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình.


Câu 5:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Nước lên xuống : biển cả.

Nước nằm im : ao hồ.

Nước chảy xuôi : sông, suối.

 

Nước rơi đứng : trời mưa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận