Thực hành chính tả: Quê hương ruột thịt

  • 960 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Điền vần oai hoặc oay vào chỗ trống:

Chú gà trống ch .. 

Xem đáp án

Vần cần điền vào ô trống là: oai

 

Chú gà trống choai.


Câu 2:

Con hãy nối hai cột để tạo thành câu hoàn chỉnh  :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi ghép nối nội dung hai cột là:


Câu 3:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống:

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là :

 

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.


Câu 4:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống:

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là : 

Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận