Thực hành chính tả: Quê hương

  • 1116 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ có nghĩa  :

Xem đáp án

Nội dung mỗi cột được nối tương ứng để tạo thành từ có nghĩa là:


Câu 3:

Con hãy điền l hay n vào chỗ trống sau  :

Những cành xoan khẳng khiu đương trổ ...á, lại sắp buông tỏa ra những tàn sang sáng tim tím. Ngoài kia, rặng râm bụt cũng sắp có ....

Xem đáp án

Đoạn văn sau khi điền hoàn chỉnh là:

 

    Những cành xoan khẳng khiu đương trổ , lại sắp buông tỏa ra  những tàn hoa sang sáng, tim tím. Ngoài kia, rặng râm bụt cũng sắp có nụ.


Câu 4:

Con hãy điền l hay n vào chỗ trống sau  :

Trong họ họ hàng nhà chổi thì cô bé Chổi Rơm vào loại xinh xắn. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc...ếp vàng tươi, được tết săn...ại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo ..en vậy.

Xem đáp án

Đoạn văn sau khi hoàn chỉnh là:

    Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé Chổi Rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy


Câu 5:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau đây :

Chú gà trống nhỏ

Cái mõ màu vàng

Đập cánh gáy vang

Dưới giàn bông bí.

Xem đáp án

Từ sai trong đoạn thơ trên là từ: “mõ”

mõ => mỏ

Chú gà trống nhỏ 
Cái mỏ màu vàng 
Đập cánh gáy vang 
Dưới giàn bông bí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận