Thực hành chính tả: Tiếng hò trên sông

  • 1169 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Con hãy tìm từ ngữ viết sai trong câu sau :

Con trâu già cần mẫn nhai đi nhai lại những xợi rơm khô.

Xem đáp án

Từ sai trong câu trên là: xợi

xợi => sợi

Con trâu già cần mẫn nhai đi nhai lại những sợi rơm khô.


Câu 2:

Con điền s hay x vào những chỗ trống sau:

Xem đáp án

Bài thơ hoàn chỉnh đó là : 

Gió lên vườn cải tốt tươi

Lá xanh như mảnh mây trời lao xao

Em đi múc nước dưới ao

Chiều chiều em tưới, em rào, em trông

Sớm nay bướm đến lượn vòng

Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi.


Câu 3:

Con hãy điền ong hoặc oong vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

Mẹ đang cọ rửa cái xoong


Câu 4:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu dưới đây:

Mọi người đứng trên bong tàu để ngắm biển cả

Xem đáp án

Từ sai trong câu trên là từ: bong

bong => boong

Mọi người cùng đứng trên boong tàu để ngắm cảnh non nước.


Câu 5:

Con hãy điền từ vươn hoặc vương vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Các từ cần điền vào mỗi chỗ trống trên là:

a. vương quốc

b. vươn vai

c. vươn lên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận