Thực hành chính tả: Tiếng ru

  • 1190 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy điền r, d hoặc gi vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

Rễ cây đa uốn lượn như con trăn khổng lồ


Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu sau khi hoàn chỉnh là :

Đêm giao thừa, cả nhà em ngồi ngắm pháo hoa.


Câu 5:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ đúng:

Xem đáp án

Những từ thích hợp đó là : buồn rầu, buồng bệnh, tiếng chuông reo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận