Thực hành luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm, dấu chấm.

  • 1203 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy sắp xếp các từ, cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

Bằng sự cố gắng, Rùa đã chạy thắng Thỏ trong cuộc thi.


Câu 4:

Con hãy điền thêm dấu chấm hoặc dấu hai chấm vào chỗ trống thích hợp :

Tôi thở dài ...

- Còn đứa bị điểm không, nó tả như thế nào ...

- Nó không tả, không viết gì hết ...  Nó nộp giấy trắng cho có ... Hôm trả bài, cô giận lắm ... Cô hỏi: "Sao em không chịu làm bài" ...

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

    Tôi thở dài :

- Còn đứa bị điểm không, nó tả như thế nào?

- Nó không tả, không viết gì hết .  Nó nộp giấy trắng cho có . Hôm trả bài, cô giận lắm . Cô hỏi: "Sao em không chịu làm bài"?


Câu 5:

Con hãy điền thêm dấu chấm hoặc dấu hai chấm vào chỗ trống thích hợp:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ... "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành " ... Nguyện vọng đó chi phối mọi ý nghĩ và hành động trong suốt cuộc đời của Người.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành " . Nguyện vọng đó chi phối mọi ý nghĩ và hành động trong suốt cuộc đời của Người.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận