Thực hành luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm

  • 1391 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là câu không có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu không có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng glà : Ve kêu râm ran trên cành nhãn.


Câu 2:

Đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? trong câu sau: 

Các em sẽ tiến bước tới tương lai bằng chính tri thức của mình.

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? trong câu là:

Các em sẽ tiến bước tới tương lai bằng chính tri thức của mình


Câu 3:

Câu nào sau đây điền sai dấu hai chấm:

Xem đáp án

Lời giải:

Câu điền sai dấu hai chấm :

Vào thời Lê, ở vùng Kẻ Treo, có một anh chàng nghèo tên là : Hổ


Câu 4:

Con hãy sắp xếp các cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

 

Chúng em động viên các bác thương binh bằng lời ca, tiếng hát.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận