Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ các nước. Dấu phẩy

  • 922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việt Nam là đất nước thuộc châu lục nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Việt Nam là đất nước thuộc Châu Á.


Câu 2:

Nước nào sau đây không thuộc Châu Á ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nước Mỹ không thuộc Châu Á.


Câu 3:

Tên nước nào sau đây viết sai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tên nước Thái lan viết sai.


Câu 4:

Tên nước nào sau đây viết đúng:

Xem đáp án

Lời giải:

Tên nước Hoa Kì viết đúng.


Câu 5:

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là những nước thuộc khu vực nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là những nước thuộc khu vực Đông Nam Á.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận