Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ nghệ thuật. Dấu phẩy.

  • 987 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Những người chuyên đóng phim được gọi là gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Những người chuyên đóng phim được gọi là diễn viên.


Câu 2:

Đâu không phải là hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật ?

Xem đáp án

Lời giải:

giảng dạy không phải hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật


Câu 3:

Những người chuyên biểu diễn các bài hát được gọi là gì ?

Xem đáp án

 

Lời giải:

Những người chuyên biểu diễn các bài hát được gọi là ca sĩ.


Câu 4:

Những môn nào dưới đây thuộc lĩnh vực nghệ thuật ?

Xem đáp án

Đánh bóng chuyền không phải môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận