Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ thể thao. Dấu phẩy.

  • 1193 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là tên một bộ môn thể thao ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nhảy xa  là tên một bộ môn thể thao.


Câu 2:

Đâu không phải là một bộ môn thể thao ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bịt mắt bắt dê không phải là một bộ môn thể thao.


Câu 5:

Câu nào sau đây điền đúng dấu phẩy ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu điền đúng dấy phẩy là: Tại cuộc họp ngày 28-03-2002, Ban tổ chức tại SEA games 22 đã chọn chú Trâu Vàng làm biểu tượng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận