Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ thiế nhi. Ôn tập câu hỏi ai là gì?

  • 1517 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 4:

Trẻ em cần phải làm gì để trở thành con ngoan trò giỏi ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trẻ em cần: Biết ơn cha mẹ, những người đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ mình


Câu 5:

Hành động nào dưới đây không phù hợp với trẻ em ?

Xem đáp án

Lời giải:

Làm mất tình đoàn kết, chia rẽ bạn bè là hành động không tốt ở học sinh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận