Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu hỏi, dấu chấm than

  • 1031 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ nào dưới đây được dùng ở miền Nam ?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ được dùng ở miền nam là : ba má


Câu 4:

Câu nào sau đây không dùng từ ở miền Nam ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, đáp án đúng là : Thóc lúa thì ít, rơm rạ thì nhiều.


Câu 5:

Câu nào sau đây sử dụng sai dấu chấm than ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mẹ đi chợ về chưa : là câu hỏi nên phải điền dấu hỏi chấm.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Võ Hoài Khánh Ngọc

tốt tốt đấy nhá, cũng hay nhá ối zồi ôi

Bình luận


Bình luận