Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu hỏi, dấu chấm than

  • 298 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Từ nào dưới đây được dùng ở miền Nam ?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ được dùng ở miền nam là : ba má


Câu 4:

Câu nào sau đây không dùng từ ở miền Nam ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, đáp án đúng là : Thóc lúa thì ít, rơm rạ thì nhiều.


Câu 5:

Câu nào sau đây sử dụng sai dấu chấm than ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mẹ đi chợ về chưa : là câu hỏi nên phải điền dấu hỏi chấm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận