Thực hành luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?

  • 1212 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Họ hàng nhà kiến làm gì khi bác Giun chết ?

Xem đáp án

Lời giải:

Họ hàng nhà kiến đến làm đám ma cho bác Giun.


Câu 3:

Họ hàng nhà kiến đi theo trình tự nào ?  

Xem đáp án

Lời giải:

Họ hàng nhà kiến đi theo trình tự: Kiến con đi trước, kiến già theo sau


Câu 4:

Từ nào diễn tả đúng hình dáng bên ngoài của kiến Đất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ "bạc đầu" diễn tả đúng hình dáng bên ngoài của kiến Đất.


Câu 5:

Những hoạt động và đặc điểm của loài kiến và giun được diễn tả như thế nào trong bài thơ ?

Xem đáp án

Lời giải:

Những hoạt động và đặc điểm của loài kiến và giun được sử dụng những từ chỉ hoạt động, đặc điểm của con người để diễn tả.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận