Thực hành luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì?

  • 1519 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con cóc trong câu thơ sau xưng hô có gì đặc biệt : 

-Tôi là con cóc 

Tôi báo trời mưa !  

Xem đáp án

Lời giải:

Con cóc trong câu thơ : - Tôi là con cóc

                                     Tôi báo trời mưa!

Xưng tôi, giống con người


Câu 2:

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nhân hóa:

Xem đáp án

Lời giải:

Câu sử dụng biện pháp nhân hóa:

Đầm sen bát ngát hồng tươi

Có anh chim chích tìm mồi ngẩn ngơ.


Câu 3:

Con hãy nhận xét cách sử dụng hình ảnh nhân hóa trong bài thơ sau : 

Chú kiến bé xíu 

Sáng nay tìm mồi 

Gặp được miếng bánh 

Của ai đánh rơi   

 

Kiến tha không xuể 

Vì bánh quá to

Chú liền đi gọi 

Mọi người cùng lo.

Xem đáp án

Lời giải:

Kiến xưng hô giống như con người: chú

Dùng từ ngữ chỉ  hoạt động, tính cách, suy nghĩ của con người để nói về kiến: đi gọi

Vậy cả hai đáp án a, b đều đúng.


Câu 4:

Câu nào sau đây đặt đúng dấu chấm hỏi ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu đặt đúng dấu chấm hỏi là:

Em tập thể dục thường xuyên để làm gì ?


Câu 5:

Con hãy tìm từ ngữ nhân hóa trong những câu thơ sau :

Cái trống trường em

Mùa hè cũng nghỉ

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Cái trống trường em

Mùa hè cùng nghỉ

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

3 năm trước

Bình Nguyễn

Nam sao

Bình luận


Bình luận