Thực hành luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

  • 1300 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây có hình ảnh nhân hóa ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu có hình ảnh nhân hóa là :

Anh Dế Mèn đã có một chuyến phiêu lưu bổ ích.


Câu 2:

Con hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu nhân hóa :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là : Cây đa dang rộng cánh tay khỏe mạnh và vững chãi.


Câu 3:

Con hãy tìm  từ ngữ tả sự vật như người trong câu sau :

   Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha.

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả các ý kiến trên đều đúng : điệu, mặc áo, thướt tha


Câu 5:

Con hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành hoàn chỉnh : 

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

Năm ngoái, bố mẹ cho chúng em đi nghỉ hè tại Đà Lạt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận