Thực hành luyện từ và câu: Nhân hóa

  • 1240 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Xe chữa cháy 

Mình đỏ như lửa 

Bụng chứa nước đầy 

Tôi chạy như bay 

Hét vang đường phố   

 

Nhà nào bốc lửa 

Tôi dập tắt ngay 

Ai gọi “chữa cháy” 

“Có … ngay ! Có … ngay !” 

Chiếc xe chữa cháy được nhân hóa bằng cách nào ?

Xem đáp án

Chiếc xe chữa cháy được nhân hóa bằng cách dùng từ ngữ chỉ đặc điểm hoạt động, tính cách của người để nói về xe chữa cháy, xưng hô giống như người :

- Xưng tôi.

- Đặc điểm : mình đỏ, bụng chứa nước.

- Hoạt động : chạy như bay, hét vang, dập lửa.


Câu 3:

Câu thơ nào sau đây không sử dụng phép nhân hóa ?

Xem đáp án

Bàn tay mà giây bẩn,

Sách, áo cũng bẩn ngay.

Lời giải:

 Đoạn thơ không sử dụng phép nhân hóa là :

   Mẹ, mẹ ơi ! Cô dạy :

   Phải giữ sạch đôi tay,

   Bàn tay mà giây bẩn,

   Sách, áo cũng bẩn ngay.


Câu 4:

Câu thơ nào sau đây sử dụng phép nhân hóa ?

Xem đáp án

Câu thơ sử dụng phép nhân hóa là :

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng


Câu 5:

Con hãy đọc đoạn thơ sau : 

    Đồng làng vương chút heo may 

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim 

    Hạt mưa mải miết trốn tìm 

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.                                                                

Những sự vật nào được nhân hóa trong đoạn thơ trên ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mầm cây, hạt mưa, cây đào được nhân hóa trong đoạn thơ trên :

- mầm cây : tỉnh giấc

- hạt mưa : chơi trốn tìm

- cây đào : lim dim mắt cười


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận