Thực hành luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

  • 1736 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Những từ nào sau đây chỉ sự vật :

Xem đáp án

Trong những từ trên, những từ chỉ sự vật là: cột điện, thầy giáo, thước kẻ


Câu 2:

Tìm những từ ngữ chỉ sự vật trong câu sau: 

Mẹ mua cho em một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp.

Xem đáp án

Những từ ngữ chỉ sự vật trong câu trên là: mẹ, em, ô tô


Câu 3:

Những câu sau, câu nào là câu so sánh:

Xem đáp án

Câu so sánh là : Giọng hát của bé như tiếng chim họa mi.


Câu 4:

Câu nào sau đây không phải là câu so sánh?

Xem đáp án

Trong các câu trên, câu : Bầu trời xanh biếc không là câu so sánh


Câu 5:

Đâu là từ ngữ so sánh trong câu sau: Cô giáo giống như người mẹ hiền của em.

Xem đáp án

Lời giải:

Từ ngữ so sánh trong câu trên là: giống như


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận