Thực hành luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

  • 1772 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu không phải là câu so sánh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đó là câu : Quả bóng có hình tròn


Câu 2:

Câu nào sau đây là câu so sánh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Ông em hiền từ như ông bụt


Câu 3:

Những sự vật nào được so sánh với nhau trong câu sau:

 Những bông hoa phượng giống như hàng trăm nghìn ngọn lửa đang bùng cháy.

Xem đáp án

Lời giải:

Những bông hoa phượng được so sánh với ngọn lửa.


Câu 4:

Con hãy sắp xếp các cụm từ sau để tạo thành câu so sánh :

Xem đáp án

Câu so sánh hoàn chỉnh : Đàn ong mật giống như những người thợ xây làm việc chăm chỉ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận