Thực hành luyện từ và câu: So sánh

  • 1463 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy sắp xếp các cụm từ để tạo thành câu so sánh :

Xem đáp án

Câu so sánh :

Bầu trời sáng như một tấm kính khổng lồ.


Câu 2:

Con hãy sắp xếp các cụm từ để tạo thành câu so sánh ngang bằng :

Xem đáp án

Câu so sánh ngang bằng :

 

Cô giáo giống như người mẹ hiền của em.


Câu 3:

Con hãy sắp xếp những câu sau theo nhóm thích hợp :

Xem đáp án

Cách sắp xếp :

 

So sánh ngang bằng

So sánh hơn kém

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Cháu khỏe hơn ông nhiều

Trăng khuya sáng hơn đèn

     Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con


Câu 4:

Trong đoạn thơ sau, tác giả dùng cách gì để so sánh các sự vật với nhau ?

      Thân dừa bạc phếch tháng năm

 Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

       Đêm hè, hoa nở cùng sao

 Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.

Xem đáp án

Lời giải:

Câu thơ dùng dấu gạch ngang để so sánh các sự vật với nhau: Quả dừa- đàn lợn; tàu dừa – chiếc lược


Câu 5:

Con hãy tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ sau :

     Sau làn mưa bụi tháng ba

 Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu.

Xem đáp án

Lời giải:

Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận