Thực hành luyện từ và câu: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

  • 1216 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu không phải là tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mỏ dầu không phải là tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất


Câu 2:

Đâu là tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất ?

Xem đáp án

Lời giải:

 Mỏ than là tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất.


Câu 3:

Đâu là sự vật do chính con người tạo ra ?

Xem đáp án

Lời giải:

Cánh đồng lúa là sự vật do con người tạo ra .


Câu 4:

Sự vật nào dưới đây không phải do con người tạo ra ?

Xem đáp án

Lời giải:

Sông suối không phải sự vật do con người tạo ra.


Câu 5:

Hành động nào của con người ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hành động săn bắn của con người ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận