Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2

  • 1247 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Câu nào dưới đây không có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? :

Xem đáp án

Lời giải:

Câu không có bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì?” là:

“Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm.

-Đáp án: c


Câu 2:

Đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì ? trong câu sau:

Chúng ta không được săn bắn để bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Xem đáp án

Lời giải

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu là: để bảo vệ động vật quý hiếm.

-Đáp án: c


Câu 3:

Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì ? trong câu sau:

Mẹ treo chiếc chuông gió trước cửa để mang lại cho ngôi nhà những âm thanh 

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu là:

để mang lại cho ngôi nhà những âm thanh rộn rã.


Câu 5:

Câu nào sau đây không có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ? :

Xem đáp án

Lời giải:

Câu không có bộ phận trả lời câu hỏi “Bằng gì?” là:

Thuyền bè qua lại tấp nập, đông vui.

-Đáp án: c


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận