Thực hành Ôn tập cuối học kỳ I: Tiết 6

  • 983 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a. ... là loài động vật nhanh nhẹn, chúng rất ưa chuộng hạt dẻ.

b. Minh rất thích chiếc quần .... mẹ mới mua cho.

Xem đáp án

Các từ cần điền là :

a. Sóc là loài động vật nhanh nhẹn, chúng rất ưa chuộng hạt dẻ.

b. Minh rất thích chiếc quần soóc mẹ mới mua cho.


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống thích hợp:

Cổ cao cao, cẳng cao cao

...ân đen cánh ...ắng ra vào đồng xanh

Cảnh quê thêm đẹp bức ...anh

Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi ?

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Cổ cao cao, cẳng cao cao

Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh

Cảnh quê thêm đẹp bức tranh

Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi ?


Câu 5:

Điền chao hoặc trao vào chỗ trống thích hợp:

a. Cô hiệu trưởng đang ... quà cho các bạn học sinh vượt khó.

b. Én ... nghiêng, báo hiệu mùa xuân tới.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Cô hiệu trưởng đang trao quà cho các bạn học sinh vượt khó.

b. Én chao nghiêng, báo hiệu mùa xuân tới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận