Thực hành ôn tập giữa học kì I: Tiết 6

  • 1239 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là : Đàn nai liều lĩnh chống chọi lại bầy sư tử hung dữ.


Câu 2:

Con hãy tìm từ ngữ viết sai:

Xem đáp án

Lời giải:

- Từ viết sai : đàng ông 

- Sửa lại : đàn ông

- Đáp án: b


Câu 3:

Con điền sinh hay xinh vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. xinh xắn

b. sinh hoạt

c. vệ sinh


Câu 4:

Con điền nặn hay nặng vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. nặn tượng.

b. nặng nhọc.

c. nhào nặn.


Câu 5:

Con hãy tìm từ viết sai:

Xem đáp án

Lời giải:

- Từ viết sai : căng nhà 

- Sửa lại : căn nhà.

- Đáp án : b


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Võ Hoài Khánh Ngọc

hay

Bình luận


Bình luận