Thực hành ôn tập giữa học kì II: Tiết 4

  • 1169 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây không sử dụng phép nhân hóa ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu không sử dụng phép nhân hóa là :

Chợ đông hoa trái bộn bề.


Câu 2:

Câu nào sau đây có hình ảnh so sánh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu có hình ảnh so sánh là:

Vầng trăng thao thức như người lính gác trong đêm.

-Đáp án: c


Câu 3:

Sự vật nào trong câu sau được nhân hóa ?Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm.

Xem đáp án

Lời giải:

Sự vật trong câu được nhân hóa là: những chiếc lá nghịch ngợm.


Câu 4:

Con hãy tìm những từ ngữ nhân hóa trong câu sau:

Nào chị huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt.

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy đáp án đúng là:

Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận