Thực hành Ôn tập giữa học kỳ I: Tiết 2

  • 1224 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu theo mẫu Ai là gì ? 

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

là người yêu thương con cháu hết mực.


Câu 2:

Câu nào sau đây đặt sai dấu gạch chéo ngăn cách giữa bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? với bộ phận câu trả lời làm gì?

Xem đáp án

Mẹ Cô- li- a là phần trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì? con gì ?) chứ không phải “Mấy hôm sau”.

=> Sửa lại : 

Mấy hôm sau, mẹ Cô- li- a / bảo cậu bé giặt áo sơ mi và quần áo lót


Câu 3:

Đọc câu sau và cho biết bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? 

Dưới cánh đồng, những chú bò thung thăng gặm cỏ.

Xem đáp án

Lời giải:

những chú bò là bộ phận trả lời cho câu hỏi : Con gì ?

- Đáp án: b


Câu 4:

Bộ phận nào trong câu sau đây trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

 Mẹ chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Xem đáp án

Lời giải:

chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ là bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

(Mẹ / chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ.)

- Đáp án: C


Câu 5:

Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đặt câu hỏi :

- Anh Kim Đồng thế nào ?

- Anh ấy rất nhanh trí và dũng cảm.

- Đáp án: b


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khải Kỳ Phan
15:47 - 31/05/2022

vậy câu 1 sao mà điền được