Thực hành Ôn tập giữa học kỳ I: Tiết 2

  • 334 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu theo mẫu Ai là gì ? 

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

là người yêu thương con cháu hết mực.


Câu 2:

Câu nào sau đây đặt sai dấu gạch chéo ngăn cách giữa bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ? với bộ phận câu trả lời làm gì ?

Xem đáp án

Mẹ Cô- li- a là phần trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì? con gì ?) chứ không phải “Mấy hôm sau”.

=> Sửa lại : 

Mấy hôm sau, mẹ Cô- li- a / bảo cậu bé giặt áo sơ mi và quần áo lót


Câu 3:

Đọc câu sau và cho biết bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? 

Dưới cánh đồng, những chú bò thung thăng gặm cỏ.

Xem đáp án

Lời giải:

những chú bò là bộ phận trả lời cho câu hỏi : Con gì ?

- Đáp án: b


Câu 4:

Bộ phận nào trong câu sau đây trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

 Mẹ chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Xem đáp án

Lời giải:

chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ là bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

(Mẹ / chăm lo cho các con từ bữa ăn tới giấc ngủ.)

- Đáp án: C


Câu 5:

Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đặt câu hỏi :

- Anh Kim Đồng thế nào ?

- Anh ấy rất nhanh trí và dũng cảm.

- Đáp án: b


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận