Thực hành tập đọc: Anh đom đóm

  • 1190 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Công việc của anh Đom Đóm là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Anh Đóm đi gác cho người ngủ được yên giấc


Câu 3:

Anh Đom Đóm làm việc của mình với thái độ như thế nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Anh Đóm làm việc cần mẫn, chăm chỉ, nghiêm túc


Câu 4:

Anh Đom Đóm thấy ai đang ru con ngủ ?

Xem đáp án

Lời giải:

Chị Cò Bợ đang ru con ngủ.


Câu 5:

Anh Đom Đóm thấy thím Vạc đang làm gì ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Thím Vạc đang mò tôm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận