Thực hành tập đọc: Bàn tay cô giáo

  • 922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Trong bài thơ, cô giáo cắt dán với những tờ giấy màu gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy cô giáo cắt dán với những tờ giấy màu trắng, đỏ và xanh.


Câu 3:

Từ tờ giấy trắng, cô giáo đã gấp gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ tờ giấy trắng cô giáo đã gấp chiếc thuyền.


Câu 4:

Tờ giấy màu đỏ cô cắt thành hình gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tờ giấy đỏ cô cắt thành hình mặt trời


Câu 5:

Tờ giấy màu xanh cô cắt gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tờ giấy màu xanh cô cắt thành nước và sóng biển.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

ngoc vu bich

Bình luận


Bình luận